Hvad er pornoafhængighed

Hvad er pornoafhængighed – kliniske kriterier

Hvis vi kigger på afhængighedsbegrebet isoleret set, altså de såkaldte kliniske kriterier, så findes der i dag nogle kriterier relateret til substans afhængighed – altså stoffer og alkohol.

Når vi taler om en adfærds- og en procesafhængighed, så er det ikke et udefrakommende stof, som vi indtager – men det er mere processen og vanerne i vores egen aktivitet, vores egne tanker og fantasier, og den ændring der sker i os for at opnå vores fix, der er afhængighedsskabende, noget vi ikke kan stoppe med
Det er også noget der sker i os, i vores hjerne, selvopfattelse, tanker, følelser og adfærd, og det sker ofte gradvist over tid, hvor vi ændrer os, så det bliver en blind vinkel, at vi faktisk er fanget i et rigtig skidt mønster, og at det er blevet en afhængighed for os.

Pornoafhængighed har mange forskellige måder, det kommer til udtryk. Det kan være via chat, billeder på nettet, pornofilm, dating apps, sex apps

Overordnet set, skelner jeg mellem to typer af afhængig aktivitet, der har noget med sex og seksualitet at gøre:

  • online
  • offline

Det skal så siges, at man kan godt være afhængig af porno, chat, telefonkontakt osv (online), uden at have seksuel aktivitet med andre end sig selv (onani). Det er sjældnere, at man kun har offline aktivitet i form af seksuel omgang med andre end sig selv. Der er som regel porno, eller anden seksuel chat, billeder eller lignende, involveret i den offline afhængige adfærd.

Man kan dog godt være afhængig af seksuel aktivitet med andre (offline) uden at være afhængig af porno. Dog er der oftest brug af internettet, apps, mobieln (fx. apps, at checke sites ud med prostituerede eller massagepiger osv.), så derfor kan der være online aktivitet, der bruges som et virkemiddel til at opnå seksuel kontakt – det bliver ligesom en medspiller, et værktøj, som er med til at gejle en op eller til at undersøge muligheder for at finde en seksuel mulighed offline.

Det der påviser afhængighed, er forholdet til selve aktiviteten (er det blevet tvangspræget), og betydningen af den. Altså, om den fx. har en funktion af at forløse stress, at håndtere irritation eller andre besværlige eller ubehagelige følelser, at kvikke en op osv.

Man kan kalde pornoafhængighed for:

  • Et usundt forhold til en stemningsændrende adfærd
  • Enhver seksuel aktivitet, som der bruges til at håndtere følelser, hvor den seksuelle aktivitet bliver en metode til at styre og håndtere de svære eller ubehagelige følelser
  • Et mønster med seksuel adfærd og aktivitet (herunder også fantasier), der er ude af kontrol, og som skaber problemer i en persons liv
  • Man har prøvet at stoppe, men har ikke været i stand til det

Med alkohol og stofafhængighed sker der en fysisk forandring over tid. Men med en pornoafhængighed er der ikke nogle umiddelbare fysiske tegn eller påvirkninger, som er tydelige eller direkte årsag af sex og porno. Med mindre noget af ens aktivitet er voldelig, giver kønssygdomme, gør en kvinde gravid, eller giver rejsningsproblemer, men disse ting kobles sjældent direkte sammen med den seksuelle aktivitet og pornoen, men ses som isolerede problemer, og derfor er det svært for en selv, eller andre, at se, at man er afhængig.

De spor den seksuelle aktivitet måtte sætte fysisk (det kan der være ved overdreven onani bl.a. i form af hudløshed og smerter), går væk igen, så derfor tilskriver man det ikke at hænge sammen med ens seksuelle og relationelle problemadfærd, da det ikke er vedvarende fysiske problemer, som fx en alkoholiker vil opleve. Dog kan nogen få kroniske mavesmerter, have tarmproblemer, rejsningsproblemer og lignende, men igen bliver det typisk ikke koblet sammen med, at det kan handle om noget, man selv har gang i. Grunden til denne manglende kobling er bl.a. at når man går til lægen, så vil vedkommende sjældent koble at seksuelle problemer i parforholdet, rejsningsproblemer, socialangst, depression osv. kan stamme fra en afhængighed til sex og porno. Og hvis man som afhængig selv er uvidende om at det kan være et problem, eller man er i benægtelse på at indse det, så vil man symptombehandle afhængigheden ud fra at blive behandlet for depression, angst, rejsningsproblemer osv.

At gå at dække over ens egen adfærd, at leve et dobbeltliv, at være utro mod sin partner, at være utro mod sine egne værdier, kan godt sætte sig fysisk. Krop, tanker, følelser og adfærd hænger sammen, så hvis vi har en uhensigtsmæssig adfærd og seksuel aktivitet som er skjult, så lider kroppen og sindet under det. Det kræver erfaring at kunne koble disse ting sammen, men det bliver tydeligt at det hænger sammen, når ens fysiske problemer stopper i takt med at man stopper med den afhængige seksuelle aktivitet.