Hvad er sexafhængighed

Hvad er sexafhængighed – kliniske kriterier

Hvis vi kigger på afhængighedsbegrebet isoleret set, altså de såkaldte kliniske kriterier, så findes der i dag nogle kriterier relateret til substans afhængighed – altså stoffer og alkohol.

Når vi taler om en adfærds- og en procesafhængighed, så er det ikke et udefrakommende stof, som vi indtager – men det er mere processen og vanerne i vores egen aktivitet, vores egne tanker og fantasier, og den ændring der sker i os for at opnå vores fix – så er det noget der sker i os, i vores hjerne, og det sker ofte gradvist over tid, at vi ændrer os, så det bliver en blind vinkel, at vi faktisk er fanget i et rigtig skidt mønster, og at det er blevet en afhængighed for os.

Sexafhængighed har mange forskellige måder, det kommer til udtryk. Det kan være via chat, fysisk kontakt med andre (prostituerede, affære partnere), og ikke mindst via porno.

Overordnet set, skelner jeg mellem to typer af sexafhængig aktivitet:

  • online
  • offline

Det skal så siges, at man kan godt være afhængig af porno, chat, telefonkontakt osv (online), uden at have seksuel aktivitet med andre end sig selv (onani).
Man kan også være afhængig af seksuel aktivitet med andre (offline) uden at være afhængig af porno.
Det der påviser afhængighed, er forholdet til selve aktiviteten (er det blevet tvangspræget), og betydningen af den. Altså, om den fx. har en funktion af at forløse stress, at håndtere irritation eller andre besværlige eller ubehagelige følelser, at kvikke en op osv.

Man kan kalde sexafhængighed for:

  • Et usundt forhold til en stemningsændrende adfærd
  • Enhver seksuel aktivitet, som der bruges til at håndtere følelser, hvor den seksuelle aktivitet bliver en metode til at styre og håndtere de svære eller ubehagelige følelser
  • Et mønster med seksuel adfærd og aktivitet (herunder også fantasier), der er ude af kontrol, og som skaber problemer i en persons liv
  • Man har prøvet at stoppe, men har ikke været i stand til det

Med alkohol og stofafhængighed sker der en fysisk forandring over tid. Men med en sexafhængighed er der ikke nogle umiddelbare fysiske tegn eller påvirkninger, som er tydelige eller direkte årsag af sex og porno. Med mindre noget af ens aktivitet er voldelig, giver kønssygdomme, gør en kvinde gravid, eller giver rejsningsproblemer, men disse ting kobles sjældent direkte sammen med den seksuelle aktivitet og pornoen, men ses som isolerede problemer, og derfor er det svært for en selv, eller andre, at se, at man er afhængig.

De spor den seksuelle aktivitet måtte sætte fysisk, går væk igen, så derfor tilskriver man det ikke at hænge sammen med ens seksuelle og relationelle problemadfærd, da det ikke er vedvarende fysiske problemer, som fx en alkoholiker vil opleve. Dog kan nogen få kroniske mavesmerter, have tarmproblemer, rejsningsproblemer og lignende, men igen bliver det ikke koblet sammen med, at det kan handle om noget, man selv har gang i.

At gå at dække over ens egen adfærd, at leve et dobbeltliv, at være utro mod sin partner, at være utro mod sine egne værdier, kan godt sætte sig fysisk. Krop, tanker, følelser og adfærd hænger sammen, så hvis vi har en uhensigtsmæssig adfærd, så lider kroppen og sindet under det. Det kræver erfaring at kunne koble disse ting sammen, men det bliver tydeligt at det hænger sammen, når ens fysiske problemer stopper i takt med at man stopper med den afhængige seksuelle aktivitet.