Hvorfor terapi hos Tanja?

Jeg er uddannet sexolog, parterapeut og stresscoach med en ekstra certificering, altså med speciale i sexafhængighed og pornoafhængighed. Denne specialisering betyder, at jeg kan hjælpe både den afhængige, partneren og parret, som er ramt af afhængighed. Som sexolog er jeg desuden i stand til at hjælpe og vejlede indenfor det seksuelle område, hvilket er en forudsætning i arbejdet med sex- og pornoafhængige.

Jeg hjælper dermed folk til at kvitte deres afhængighed og leve et liv uden afhængighedens snærende lænker. Jeg hjælper partneren til at komme igennem krisen, chokket og tillidsbruddet, som blot er nogle af de senfølger, der kommer, når man lammes af opdagelse omkring den afhængiges bedrag og seksuelle aktivitet. Som partner vil man opleve at få det bedre med sig selv, både ovenpå at være ramt at afhængigheden, men også generelt ift. at lære ens grænser m.m. at kende.

Og så hjælper jeg parret til at kommunikere samt at navigere i efterdønningerne af afhængighed og den stress, der har været, og ikke mindst den stress det giver, at skulle overkomme afhængigheden som par. Det kan hjælpe parret til at overleve afhængigheden sammen. Men i nogle tilfælde er det ikke muligt at klinke skårene, hvor det dog kan være en hjælp at have en udefrakommende, og uvildig, person til at hjælpe en til at navigere igennem et brud.

Når du kommer i behandling hos mig, så kan du forvente fuld fortrolighed, at jeg ikke dømmer, og at du får en erfaren terapeut, da jeg har arbejdet med afhængighed i mange år, og derfor har opbygget en del viden og erfaring indenfor området. Dette er ikke et misbrugscenter, hvor der er en sammensat behandlingsplan. Her er der en mere overordnet behandlingsplan, hvor du går igennem nogle faser, der hver har noget indhold, der er rettet mod dig som person, og din helt unikke situation.

For den afhængige af sex og porno

Jeg ser desuden ikke afhængige som syge personer – jeg ser dem som personer, der af forskellige årsager, har tillært en strategi til bl.a. håndtering af følelser, som egentlig handler mere om symptomadfærd, da der ofte er en forklaring – en rød tråd – til hvorfor man er blevet afhængig, og hvorfor det er blevet til sex og porno. Dette skal vi bl.a. finde ud af sammen. Som er afhængig HAR du et problem – du er IKKE et problem.

Samtalerne. og den overordnede behandling, er bygget op ud fra nogle principper og metoder der bygger på evidens, altså forskning og viden omkring området, og ikke mindst min mangeårige terapeutiske erfaring i arbejdet med afhængige og deres partnere.

Jeg kan derfor tilbyde dig et trygt sted at dele, give dig oplysning, strategier og hjælp til at finde ud af, hvorfor du overhovedet er blevet afhængig, hvad det handler om, og ikke mindst hvordan du kommer ud af det og bliver fri af din afhængighed.

For partneren

Som partner kan jeg hjælpe dig til at forstå, hvorfor du er, eller har været, sammen med en afhængig, hvordan du bryder fri af det, lærer at stole på den afhængige og dig selv igen, lærer at få ro, sætte grænser og hvordan du adskiller dig fra et liv med afhængighed inde på livet – uanset om du vælger at blive eller gå fra parforholdet.

For dig som ønsker terapi, som ikke omhandler afhængighed

Jeg har i mange år arbejdet som sexolog og parterapeut, og har derfor hjulpet mange personer i forhold til seksuelle problemstillinger, men lige så vel omkring selvværd, parforholdet (emner, der ikke kun omhandler sex), stress, angst, depression med mere. Vi er som mennesker sammensatte – man kan sige, vi er et produkt af vores fortid. Det kan sætte sig i sjælen, i selvværdet, i vores tanker, følelser, adfærd – og i vores seksualitet.

Min terapeutiske tilgang er mere holistisk inspireret, og tager derfor udgangspunkt i både din fortid, din nutid, og hvor du vil hen i fremtiden – uanset din problemstilling, for det handler ofte om at finde årsager til, hvorfor du står med den problemstilling, som du gør, og så give dig værktøjer, støtte og hjælp til at komme videre. Lidt efter lidt og dag for dag.

Når du kommer i behandling hos mig, kan du forvente komplet fortrolighed, anonymitet og fuld diskretion. Samtidig vil du ikke blive registreret offentligt, da jeg er uvildig fra det offentlige system.
Jeg vil hjælpe dig til at finde løsninger, motivation og forståelse for dig selv og det aktuelle problem, du står med.

Hvad enten behandlingen drejer som om afhængighed, seksualitet, parforholdsproblemer, angst osv., så er jeg ikke berøringsangst på emnet, og formår fx. at tale om det seksuelle på en ikke dømmende eller tabuiseret måde. Dvs. at vi kan tale om det, der rører sig, som vi ville tale om vejret – i hvert fald fra min side 😉 Jeg ved, at det kan være mega grænseoverskridende at tale om mere intime ting, og ting der er private (som ikke behøver at have noget med seksualitet at gøre). Det er fuldt forståeligt, hvor jeg håber på, at du vil finde rummelighed og imødekommenhed til at tale med mig om tingene. Via samtale komkme bevidsthed, og dermed opstår mulighederne for, at jeg, og vi sammen, kan hjælpe dig videre i livet. Afhængighed eller ej.

Forfatter: Tanja Glückstadt

Tanja Glückstadt – CEST, CEPT, CBT, DAT, CSAT – Certified Sex Addiction Therapist, afhængighedsterapeut, sexolog, stress coach, parterapeut Adresse: c/o Loaderiet, Gunnekær 28 st. th., 2610 Rødovre Mobil: +45 60 83 10 20 Facebook