Test dig selv – er du sexafhængig?

Er du overhovedet afhængig?

Hvis du lige nu sidder og undrer dig over, om du overhovedet er sexafhængig, så kig her for en indikation:

Afhængighedsdefinition og kriterier

1. Tilbagevendende fejl (mønster) med at modstå impulser af at indgå i specifik seksuel adfærd (fx. online, prostituerede, cybersex)

2. Udfører ofte denne adfærd i højere grad (det eskalerer i tid, længde, mængde osv.) eller over en længere periode end forventet.

3. Vedvarende ønske til eller fejlslagne forsøg på at stoppe, reducere, eller kontrollere denne adfærd

4. Urimelig mængde af tid brugt på at opnå sex, at være seksuel eller at komme sig efter seksuelle oplevelser (komme sig mentalt og/eller fysisk)

5. Optagethed med adfærden eller forberedende aktiviteter

6. Engagerer sig ofte i adfærden, når man er forventet at udføre sit arbejde, sin skole, familie- og/eller sociale forpligtelser

7. Fortsætter med adfærden selv om man er klar over at man har et vedvarende eller tilbagevendende socialt, financielt, psykologisk eller fysisk problem som skyldes eller er forværret af adfærden.

8. Behov for at øge intensiteten, hyppigheden, antallet eller risikoen af adfærden for at opnå den ønskede effekt eller opnå en nedsat effekt med kontinuerlig at anvende adfærden på det samme niveau af intensitet, hyppighed, antal eller risiko

9. Opgiver eller begrænser social, arbejdsmæssig eller rekreative (private) aktiviteter pga. adfærden

10. Fortvivlelse, angst, rastløshed, eller irritabilitet hvis man ikke kan udføre adfærden.

Diagnosekriterier er parallel med substansafhængighed og patologisk spilleri (ludomani og online spil)
Patologisk = sygelig (sygdom)

For at man begynder at overveje, om der er en afhængighed til stede, skal minimum 3 af de ovenstående kriterier være til stede.Du kan også kigge mere på min side, for at søge information om emnet. Jo bedre oplyst du er, jo bedre kan du få en fornemmelse, om sex og porno er blevet et problem for dig.