Test dig selv – er du pornoafhængig?

Der er ikke en konkret, eller smart regel, når du skal finde ud af, om du har en pornoafhængighed. Som med andre afhængigheder, vil det variere fra person til person, når det handler om brugen og optagetheden af porno og seksuel aktivitet. Det kan snyde lidt, ift. at forstå, at det godt kan være en afhængighed, selv om man ikke nødvendigvis bruger det hver dag eller hver time. Ofte er det så invaderende i en persons liv og tanker, såselvom man ikke ser det hele tiden, så fylder det alligevel. Fx kan du være optaget med seksuelle fantasier resten af tiden, hvor du ikke ser porno, eller også har du bare mega travlt med noget andet, som i princippet distraherer dig fra pornoen, men lige så snart du har mulighed igen, så er det tilbage til porno. Det har taget overhånd. Det der også viser, om det er et problem og er blevet en afhængighed, der har taget overhånd er, når du oplever at have det svært socialt, arbejdsmæssigt, økonomisk, i relationer i det hele taget, i dit parforhold og ikke mindst indeni dig selv. Hvis det har sådan nogle konsekvenser, så er det tid til at søge hjælp.
Testen nedenfor vil give dig en indsigt i, om du har et problem med porno. Uanset hvad – hvis du selv oplever, at det er et problem, så søg hjælp.

1.      Bruger du pornografi som et flugtmiddel (at det bliver en stressforløser, det fjerner presset fra hverdagen, fra svære følelser, tidligere oplevelser I livet, eller ting som du føler ikke at kunne magte og klare i dit liv)

2.      Har du det bedre, mens du er i gang med online aktivitet, så som porno, chat, fantasere?

3.      Får du det skidt bagefter, du har set porno eller været seksuel aktiv på anden måde, hvor du måske føler dig skamfuld, får dårlig samvittighed, eller selvlede?

4.      Bliver du vred på dig selv, føler dig svag og magtesløs, ikke noget værd eller skidt tilpas, når du har været aktiv med porno og anden seksuel adfærd (fx onani eller chat og kontakt med andre)?

5.       Påvirker din brug af porno dit arbejde, hvor du måske ikke er fokuseret eller bruger porno mens du burde arbejde?

6.      Påvirker brugen af porno dit parforhold?

7.      Påvirker brugen af porno din evne til at være social med andre, fordi du måske isolerer dig eller ikke rigtig har nogle nære venner

8.      Har brugen af porno betydet at du er gået glip af sociale arrangementer, sportsaktiviteter, eller andre oplevelser der bringer glæde?

9.      Oplever du, at porno har gjort dig mere doven mentalt og fysisk?

10.      Har brugen af porno påvirket din evne til at nyde ægte intimitet og sex?

11.  Har brugen af porno påvirket den måde, du anskuer det modsatte køn, ved måske at seksualisere tingsliggøre dem?

12.  Påvirker brugen af porno dem måde, du ser dig selv på, og hvad du synes om dig selv?

13.  Er du over tid begyndt at se på mere hardcore porno, eller overskride flere grænser, for at føle den samme tilfredsstillelse, som du havde tidligere, men hvor det ikke var lige så hardcore porno?

14.  Har du svært ved at få udløsning og orgasme uden brug af porno?

15.  Bliver du frustreret og mere irritabel, når du ikke kan se porno?

16.  Har du lyst til at stoppe med at se og bruge porno?

17.  Har du forsøgt at stoppe med dit pornoforbrug, men har ikke kunnet overholde det?

18.  Vil du gerne lære bedre metoder til at håndtere svære følelser som frustration, magtesløshed, vrede og andre svære eller tunge følelser?

19.  Har du oplevet svære ting i din barndom eller ungdom? (svigt, vold, overgreb, skoleskift osv.)

20.  Har brugen af porno ført til nogle pinlige situationer i dit liv?

21.  Lyver du omkring dit brug af porno?

22.  Overvejer du at indgå i risikofyldt eller ulovlig aktivitet? (fx. Sex med mindreårige)

 

Svar så åbent og ærligt du kan, og tæl sammen hvor mange gange, du har skrevet ”Ja”. Når du har dit antal, så se nedenfor, hvad du skal gøre herfra.

 

Hvis du har sagt ja til:

3 eller mindre

Hvis du har svaret spørgsmålene med ja til tre eller færre, så kan der stadig godt være en sandsynlighed for at du overforbruger porno, men det betyder ikke at du har en afhængighed.

Hvis du selv oplever, at det er problematisk for dig, så opfordres du til at søge hjælp eller fællesskab med andre, så du kan få kontrollen tilbage over pornoen.

Husk på, at hvis porno er medårsag til, at det går dårligt I din hverdag, i dine sociale relationer, på dit arbejde, økonomisk, I dit parforhold eller giver dig problemer med dig selv, så er det på tide at søge hjælp uanset hvad.

3 – 8

Du kæmper højst sandsynligt med porno. Det kan godt være, det ikke er helt ude af kontrol for dig endnu, men du er godt på vej til at opleve de negative konsekvenser af et problem, hvor problemet her er porno.

Du anbefales at gøre noget ved problemet enten ved at tale med din læge og søge hjælp den vej, eller tale med en anden fortrolig i dit netværk med henblik på at få hjælp eller en terapeut. Du har også muligheden for at søge hjælp via online selvhjælpsprogram, så du kan komme i gang og videre ud af din afhængighed.

9+

Det er vigtigt, at du får styr på din afhængighed og dit liv. Der er stor sandsynlighed for, at du er afhængig af porno. Du anbefales på det kraftigste at søge professionel hjælp. Du kan godt overkomme din pornoafhængighed, men skyld og skam trives i hemmelighederne og i løgnene, så hvis du ikke åbner op overfor dit problem og sammen med en, der kan hjælpe dig, så vil din afhængighed vedblive med at tage magten over dig. At søge hjælp er et stort, og modigt skridt, mod bedring så du kan tage kontrollen tilbage over dit liv, både hvad angår at være i nære relationer samt håndtering af følelsesliv på en sund måde.

De fleste pornoafhængige indgår ikke i ulovlig eller farlig aktivitet, men hvis du har svaret ja til spørgsmål 22, så skal du søge hjælp med det samme. Der er hjælp at hente for dig, vær ikke skamfuld over at spørge og bede om hjælp. Det er langt mere skamfuldt at vedblive med de ulovlige og skadefulde handlinger end det er at stoppe dig selv, før det tager mere overhånd eller du går over endnu en grænse, som du ikke ønsker at gå over.