At nå sin bund tager lang tid

Som med andre afhængigheder, så har dem som er afhængige af sex og porno, en masse hemmeligheder, løgne, og benægtelser for at dække over deres adfærd. Faktisk er afhængige i stand til at skjule deres afhængighed overfor familie og venner i rigtig lang tid. Når de så bliver afsløret, så bebrejder de ofte andre (fx deres partner) for deres adfærd og problem. De bruger ofte en masse undskyldninger så som at sige de er pressede, stressede, depressive, angste eller at sex med deres partner er utilstrækkelig – med andre ord er de gode til at placere skylden hos alle andre end dem selv, fordi de har rigtig svært ved at ”få spejlet op foran dem selv”, og se konsekvenserne af det, de har gang i, da dette er smertefuldt og bidrager til ekstra dårlig samvittighed (skyld og skam – som er et led i den afhængige cyklus ).

I en del tilfælde er den sexafhængige blevet afsløret med jævne mellemrum, men fordi de ikke går i behandling fortsætter den afhængige med sin destruktive adfærd på et tidspunkt igen. Partneren tror oftest på bod og bedring, hvor den afhængige erklærer at vil gøre alt for at det nok skal lykkes, og i en periode virker det også til at være godt, men så går det ned ad bakke igen – og nogle gange går det rigtig hurtigt ned ad bakke.

Det skyldes at den afhængige ikke har forholdt sig ærligt, og åbent til sin afhængighed. Ofte vil den sexafhængige nemlig hellere glemme alt om det, vedkommende har gjort, og dysser det derfor ned, når de er blevet opdaget. Man kan sige at de afleder deres partner, i hvert fald i en periode, hvor de er mere nærværende og meget mere omsorgsfulde, kærlige og seksuelle. Men eftersom den dårlige samvittighed, eventuelle tidligere traumer (som de afhængige ofte har været udsat for), mangel på forståelse omkring egne destruktive tanke- og handlemønstre eller håndteringen af følelser (copingstrategier) ikke er blevet bearbejdet og lært at håndtere på en sundere måde end med destruktiv seksuel adfærd, så ender det ofte i et tilbagefald, og den afhængige er hurtigt suget ind i sin tidligere adfærd.

Og dermed starter en ny omgang – indtil den afhængige en dag rammer sin bund. Den dag, hvor partneren som regel sætter foden bemærkelsesværdigt ned, og siger stop – og faktisk enten står med det ene ben, begge ben eller hele kroppen ude af døren. Eller hvis den afhængige mister sit job, bliver fængslet, eller sidder en dag og kigger tilbage på et tomt, hult liv med hurtige kvinder – men ingen kærlighed. Først da, lader det til at den sexafhængige forstår alvoren, og begynder at gøre en reel indsats. Det sker som regel, når det hele føles ekstra tomt, og med faren for at miste alt, som den sexafhængige har kært. Men da de ofte ikke selv kan sige stop, så kræver det en intervention fra en anden person – som regel partneren. Og først da kan den sexafhængige begynde at tage ansvar, virke mere troværdig (accountability), og begynde at arbejde sig ud af sit spind af løgne og bedrag og lære at leve et liv, hvor man tager ansvar bl.a. ved at være ærlig.

Forfatter: Tanja Glückstadt

Tanja Glückstadt – CEST, CEPT, CBT, DAT, CSAT – Certified Sex Addiction Therapist, afhængighedsterapeut, sexolog, stress coach, parterapeut Adresse: c/o Loaderiet, Gunnekær 28 st. th., 2610 Rødovre Mobil: +45 60 83 10 20 Facebook