Hemmeligheder, Løgne, Dobbeltliv

“It is not the lie that passeth through the mind, but the lie that sinketh in, and settleth in it, that doth the hurt.”
— Francis Bacon

Hvad står der så? Der står, at det er ikke løgnen, som sindet optages af, men det er løgnen, der synker ind og rodfæster sig, som forårsager smerten.

Med andre ord, hvis du selv begynder at tro på dine løgne, og bygger et liv og historier og omkring dine løgne, så lever du på en løgn. Og dermed kan du ikke se tydeligt igennem dine egne tåger af bedrag – og allerværst er det, hvis du stopper op og kigger på konsekvenserne af, hvad du har bygget op i din mur af løgne. Det kan være svært at indse den smerte man har forvoldt på andre, og ikke mindst sig selv i kølvandet af det dobbeltliv, som man selv lever og hægter sig fast i bl.a. ved at have en masse benægtelser om sit eget problem (læs link), og ved at bruge fx vreden som magtmiddel til ikke at blive konfronteret med sine egne indre dæmoner – for hvis man bliver konfronteret med dem, så skaber det skyld, tristhed, usikkerhed og smerte, som kan være svær at håndtere – specielt hvis man ikke er god til at håndtere sine følelser og magte sit eget følelsesliv, hvilket gælder for mange sexafhængige. De har lært at bruge afhængigheden til at cope med det svære i livet.

Hemmeligheder og fortielse er kendetegnene på sexafhængighed. Generelt trives afhængigheder, når der er hemmeligheder. Man isolerer sig med sin egen sandhed – den sandhed som gør MIG glad lige nu (også selv om sandheden er helt forvrænget), uden at tænke konsekvenser af egen adfærd

Man er reelt set kun lige så syg (afhængig) som ens egne hemmeligheder er. Jo flere hemmeligheder, jo større bedrag, jo længere ”væk fra sig selv” er man – derfor er man mere syg.

Sexafhængige bygger deres verden og deres virkelighed op omkring en masse løgn og fortielse. Det kan handle om hemmelige kreditkort, hemmelige elskere, hemmelige cybersexmøder, hemmelige emailadresser, hemmelige bankkonti, have en hemmelig liste over websider med porno osv.

Problemet med hemmeligheder er, at de låser personen. De låser både de valgmuligheder man har for at ”gøre noget andet”, låser måske i en følelse af fortvivlelse, vrede, tristhed osv., og fælles for hemmelighederne er at de skaber problemer. De nedbryder, kræver meget energi, tid, penge, forliste parforhold, tab af arbejde osv – at i alt har de en række af negative konsekvenser. Men den sexafhængige har svært ved at se det, og vil helst ikke se det, for så kræver det jo, at man stopper op og konfronterer sig selv med sine løgne, hvilket kan være skamfuldt, angsfyldt, skabe vrede og tristhed – og det er netop følelserne, som en sexafhængig har rigtig svært ved at håndtere på en ”sund” måde. Derfor søger de et seksuelt kick, og er derfor i et stort selvbedrag af, at de jo har noget som er fedt (sexafhængigheden), og undgår måske at håndtere, at de føler sig pressede på arbejdet, eller er bange for om de slår til som mand og ægefælle.

Der opstår derfor et indre uro pga. løgnene (de negative personlige konsekvenser):

–    Følelsesmæssigt stress ved at vide indeni at man lyver og bedrager
–    En masse energi og tid brugt på at administrere sin tid og sine løgne, og huske hvem man har sagt hvad til og hvornår
–    Frygt for at blive opdaget
–    Det værste er, hvids du til sidst ender med at tro på nogle af dine egne løgne, benægtelser (fx ”alle mænd ser porno”,
Jeg er ikke lige så slem som Peter” osv.). Du tror på din egen forvrængede historie

Løgnens magt for den sexafhængige:

de lyver og bedrager (men hvor de endnu ikke kender alternativer til løgnene, og alternativer af at leve og vælge anderledes end de gør lige nu). Og bare tanken om at der kan være noget andet kan skabe angst, da de ikke ved, hvad det ”andet” er for noget. Det skaber usikkerhed, og som regel, når man er usikker, så afholder man sig fra at acceptere usikkerheden og gå ind i den, og tro på og have håb for at det nok skal blive bedre – selv om jeg endnu  ikke ved, hvad ”bedre” betyder.

Det er desuden hårdt arbejde og angstfyldt at skulle opretholde et spind af løgne, da det kræver en masse energi når den sexafhængige prøver at huske og skelne mellem alle de løgne der fortælles samt at skelne mellem hvem ved hvad, og hvornår.

Oveni det så går den sexafhængige også med en frygt for at blive afsløret og at sandheden kommer frem i lyset. Både hvad angår den sexafhængige adfærd, og ikke mindst de løgne der er fortalt i kølvandet af at opnå sit fix.

Til sidst ender det faktisk med at den sexafhængige selv begynder at tro på nogle sine egne løgne samt forvrængninger af virkeligheden/sandheden og begynder at retfærdiggøre sin sexafhængige adfærd.

Kompartmentalisering er et led i løgnene, bedraget og sexafhængigheden, og er kort beskrevet en metode til at håndtere og indse sine følelser af skyld, skam osv.:

For at at leve et dobbeltliv med hemmeligheder og løgne, kan den sexafhængige bruge kompartmentalisering til af håndtere den side af sig selv (det “rum indeni), som handler om sexafhængigheden  og de følelser samt den adfærd som følger med. Når man kompartmentaliserer, lever man i et spind af løgne og manipulation, og man gemmer sig for dem, støder dem væk fra sig fysisk og følelsesmæssigt – også dem som står en nært, mens man bruger retfærdiggørelser, rationaliseringer, og benægtelser så man dermed undgår at konfrontere sig selv med, hvor tomt og hult ens liv er blevet pga. afhængigheden. Konsekvensen er i stedet, at man lyver overfor sig selv, og får bygget et forvrænget verdensbillede og selvbillede op.

Dissassociering:

Andre disassocierer sig fra sexafhængigheden og vil ikke indse at det er et problem i dem selv, da en sådan indrømmelse vil kræve at man indrømmer sine egne utilstrækkeligheder.

Nogle sexafhængige kan selv have have en fornemmelse af at føle sig som 2 forskellige personer. (Det velkendte Dr. Jekyll & Mr. Hyde syndrom)

Én, som er sexafhængig og opfører sig derefter, når han/hun træder ind i ”det sexafhængige rum” (kompartmentaliseringen), og en anden som lever det perfekte familieliv udadtil eller/og er meget pligtopfyldende på sit arbejde, med sin sport eller andre ting. Dette paradoks af at føle sig ”ok” i den ene rolle, og ”uperfekt” i den anden sexafhængige rolle, skaber skyld, som igen trigger til den afhængige cyklus, da man ikke ønsker at mærke skylden så man ”erstatter” den med noget andet – for sexafhængige er det sex, porno og higen efter relationer som gør dem ”hel”.
De fleste sexafhængige prøver at skjule deres trang, “skjulte sexualitet”, “skjulte fantasier” og deres tvangsmæssige adfærd og tanker.

Det betyder så at hemmeligholdelsen, og ikke mindst fantasierne, faktisk bliver en del af selve spændingen ligeså bliver de intriger hemmelighederne giver, og dermed tager kicket af den romantiske og/eller seksuelle kontakt til i intensitet og styrke.

Med andre ord er en væsentlig del og faktor af en afhængighed selve hemmeligholdelsen. Den er med til at øge og give styrke samt nærring til afhængigheden og den spænding der ligger omkring sex, porno og romantik. Alle afhængige er uærlige i en hvis grad som et led i deres afhængighed. De holder hemmeligheder og lyver. Hvad de kan have svært ved selv at se midt i det hele er, at de er uærlige overfor dem selv og upålidelige overfor andre. – i hvert fald indtil de begynder i en proces, hvor de kommer videre ud af afhængigheden. I denne proces er det bl.a. en del af behandlingen, at de lærer at være sandfærdige og ærlige omkring dem selv, deres historie, og konsekvenserne der opstår ud fra de valg, de træffer.

Forfatter: Tanja Glückstadt

Tanja Glückstadt – CEST, CEPT, CBT, DAT, CSAT – Certified Sex Addiction Therapist, afhængighedsterapeut, sexolog, stress coach, parterapeut Adresse: c/o Loaderiet, Gunnekær 28 st. th., 2610 Rødovre Mobil: +45 60 83 10 20 Facebook

Skriv et svar