Løgne og bedrag – den fordækte adfærd og person

At skjule adfærden

Som med andre afhængigheder, så har dem som er afhængige af sex og porno, en masse hemmeligheder, løgne, og benægtelser for at dække over deres adfærd. Faktisk er afhængige i stand til at skjule deres afhængighed overfor familie og venner i rigtig lang tid. Når de så bliver afsløret, så bebrejder de ofte andre (fx deres partner) for deres adfærd og problem. De bruger ofte en masse undskyldninger så som at sige de er pressede, stressede, depressive, angste eller at sex med deres partner er utilstrækkelig – med andre ord er de gode til at placere skylden hos alle andre end dem selv, fordi de har rigtig svært ved at ”få spejlet op foran dem selv”, og se konsekvenserne af det, de har gang i, da dette er smertefuldt og bidrager til ekstra dårlig samvittighed (skyld og skam – som er et led i den afhængige cyklus).

I en del tilfælde er den sexafhængige blevet afsløret med jævne mellemrum, men fordi de ikke går i behandling fortsætter den afhængige med sin destruktive adfærd på et tidspunkt igen. Partneren tror oftest på bod og bedring, hvor den afhængige erklærer at vil gøre alt for at det nok skal lykkes, og i en periode virker det også til at være godt, men så går det ned ad bakke igen – og nogle gange går det rigtig hurtigt ned ad bakke.

Det skyldes at den afhængige ikke har forholdt sig ærligt, og åbent til sin afhængighed. Ofte vil den sexafhængige nemlig hellere glemme alt om det, vedkommende har gjort, og dysser det derfor ned, når de er blevet opdaget. Man kan sige at de afleder deres partner, i hvert fald i en periode, hvor de er mere nærværende og meget mere omsorgsfulde, kærlige og seksuelle. Men eftersom den dårlige samvittighed, eventuelle tidligere traumer (som de afhængige ofte har været udsat for), mangel på forståelse omkring egne destruktive tanke- og handlemønstre eller håndteringen af følelser (copingstrategier) ikke er blevet bearbejdet og lært at håndtere på en sundere måde end med destruktiv seksuel adfærd, så ender det ofte i et tilbagefald, og den afhængige er hurtigt suget ind i sin tidligere adfærd.

Og dermed starter en ny omgang – indtil den afhængige en dag rammer sin bundlinje. Den dag, hvor partneren som regel sætter foden bemærkelsesværdigt ned, og siger stop – og faktisk enten står med det ene ben, begge ben eller hele kroppen ude af døren. Først da, lader det til at den sexafhængige forstår alvoren, og begynder at gøre en reel indsats. Det sker som regel, når det hele føles ekstra tomt, og med faren for at miste alt, som den sexafhængige har kær. Men da de ofte ikke selv kan sige stop, så kræver det en intervention fra en anden person – som regel partneren. Og først da kan den sexafhængige begynde at tage ansvar, virke mere troværdiig, begynde at stå til ansvar, samt begynde at arbejde sig ud af sit spind af løgne og bedrag.

 

Fra partnerens perspektiv

Løgne og bedrag er det som partneren har allersværest med. Det er ikke for at minimere den aktivitet, som den afhængige har haft gang i, at den har smertet partneren og gør ondt at forholde sig til, men som partner er tillidsbruddet, det at den afhængige er gået bag hendes ryg, den del som er sværest at overkomme og tilgive.

Hele troskabsløftet, der ligger enten i ægteskabsløftet eller ligger usagt i et parforhold, er blevet brudt, og tingene er foregået bag partnerens ryg. Hun føler sig skidt på, bedraget, forkert, at alt har været en løgn, magtesløs, opgivende og har svært ved, at hun på intet tidspunkt har kunnet påvirke tingene i en retning, så hun ikke behøvede stå i dag med en mega smerte, hvor alting pludselig er blevet vendt op og ned. Dag bliver til nat, godt bliver til dårligt, rigtigt bliver til forkert. Med et trylleslag, med en dårlig besværgelse, er hendes hverdag, hendes tryghed (eller det hun troede var trygt), pludselig forandret, og den hun troede elskede hende, har hun svært ved at tro på nogensinde har elsket hende, om hun kan elske ham igen med den nye viden. Hun er blevet ramt af en bus, der nærmest er kommet ud af ingenting, og hun har på intet tidspunkt set bussen komme, eller haft mulighed for at stoppe den. Hun står til gengæld med en mega smerte, et mentalt sår, som pludselig skal heles. Men før hun kan det, så gør såret ondt, hun forstår ikke, hvorfor det er kommet, og hun vil for enhver pris forsøge at undgå smerten rammer igen.

Forfatter: Tanja Glückstadt

Tanja Glückstadt – CEST, CEPT, CBT, DAT, CSAT – Certified Sex Addiction Therapist, afhængighedsterapeut, sexolog, stress coach, parterapeut Adresse: c/o Loaderiet, Gunnekær 28 st. th., 2610 Rødovre Mobil: +45 60 83 10 20 Facebook

Skriv et svar