Personlighedsforstyrrelser – sexafhængighed og pornoafhængighed

En stor del sexafhængige har karaktertræk fra en personlighedsforstyrrelse, hvor disse karaktertræk skyldes selve afhængigheden. Men personlighedsforstyrrelserne kan også være opstået tidligere end ens afhængighed blev aktiv. Den måde en personlighedsforstyrrelse viser sig på er via den opførsel som personen har i relation til hvordan vedkommende føler, tænker, opfatter sig selv, forholder sig til andre mennesker, og hvordan personen forholder sig til sin omverden.

Hvis den personlighed man har afviger meget fra gennemsnittet i den kultur man lever i, så kan det betyde at man har en personlighedsforstyrrelse. (kilde: netpsykiater.dk)

Med det menes at nogle måske har mere eller mindre empati for sig selv og sin omverden, andre er måske mere angste end gennemsnittet, eller man er mere eller mindre påvirkelig følelsesmæssigt. Der er dog flere forskellige parametre før man stiller en diagnose.

Ofte opstår grundlagene for personlighedsforstyrrelsen fra de påvirkninger af personer og det miljø man er omgivet af i ens barndom eller unge år, men i nogle tilfælde, så kan man også få en personlighedsforstyrrelse fx pga. et sygdomsforløb. En personlighedsforstyrrelse kan også være noget man er disponeret for ved fødslen (kaldet genetik eller biologi).

Når det handler om sexafhængighed, som er en sygdom, vil nogle enten have en personlighedsforstyrrelse, og andre have træk fra forskellige personlighedsforstyrrelser enten pga. barndommen og de unge års påvirkning på ens person, eller også kan selve sexafhængigheden give en adfærd, hvor tanker, følelser og ens adfærd ændres radikalt pga. afhængigheden. Det betyder dog ikke at man er personlighedsforstyrret, men man kan have karakteristika fra en eller oftest flere forskellige personlighedsforstyrrelser.

Hos de sexafhængige ser man ofte, at de har som primære karaktertræk har dyssocial, narcissistisk og tvangspræget personlighedsforstyrrelser, med karaktertræk fra skizoid, paranoid, histrionisk, dependent, emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Med andre ord kan der være træk fra alle personlighedsforstyrrelserne, og det er derfor væsentligt at kende til symptomer fra disse, så man kan give den rette behandling til den sexafhængige.

For at få stillet diagnosen skal man til lægen eller en professionel, som er i stand til at diagnosticere dette. De forskellige 8 diagnoser, som anvendes, jfr. ICD-10, som er en international diagnoseliste, der anvendes af professionelle behandlere, er (meget, meget forenklet og kort beskrevet):

• Paranoid personlighedsforstyrrelse (man går hele tiden og frygter det værste, kan være påståelig, og følsom for andres kritik)
• Skizoid personlighedsforstyrrelse (kan bedst lide at væe alene og har svært ved at udtrykke og forstå følelser)
• Histrionisk personlighedsforstyrrelse (meget selvoptaget, går meget op i det ydre, og er styret af følelser)
• Dyssocial personlighedsforstyrrelse (man har svært ved sociale sammenhænge og forpligtelser og svært ved at mærke skyld)
• Ængstelig personlighedsforstyrrelse (angstbaseret, føler mindreværd og har behov for ros og anerkendelse)
• Tvangspræget personlighedsforstyrrelse (man er meget vanebaseret, har stor ordenssans, er usikker og går op i detaljer)
• Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (man har svært ved at håndtere andres og egne følelser)
• Dependent personlighedsforstyrrelse (meget afhængig af andre og deres følelser)

Forfatter: Tanja Glückstadt

Tanja Glückstadt – CEST, CEPT, CBT, DAT, CSAT – Certified Sex Addiction Therapist, afhængighedsterapeut, sexolog, stress coach, parterapeut Adresse: c/o Loaderiet, Gunnekær 28 st. th., 2610 Rødovre Mobil: +45 60 83 10 20 Facebook

Skriv et svar